I Öje finns det ett skinnmuseum i en gammal skinnfabrik som stått orörd sedan dess ägare gick i pension, låste dörren och gick hem.

Där visas en mängd historiska föremål, bl.a. gamla arbetsredskap, mallar, råvaror, skinnmaskiner, mönster, knappar och andra tillbehör.


Önskar ni besöka Öje Skinnmuseum eller om ni vill ha guidning, så ring till:
Tage Bevring 070-3158625 eller
Tätte Örhammar-Sjödén 070-4821682.

Vi kommer och hjälper er så gärna! Välkomna!